CZ: Sekce "Prodej" je rozdělena do 3 kategorií podle typu položek - Edice bez omezení počtu kusů, Limitované edice (počet kusů je omezen) a Originály (existuje vždy jen 1 kus). V případě zájmu o koupi jakékoliv položky prosím použijte kontaktní e-mail. Prodej neprobíhá automatizovaným způsobem, ale je řešen individuální komunikací. Všechny informace (obsažené zejména v Obchodních podmínkách a Reklamačním řádu), vyžadované zákonem při uzavírání smluv distančním způsobem Vám budou sděleny během této komunikace v dostatečném předstihu před vlastním uzavřením kupní smlouvy. Doručení obvykle do 14 dní na dobírku s možností vyžádání zálohy bezhotovostní platbou.

 

ENG: The "Sale" section is devided into 3 categories according to the item types. the Unlimited editions, the Limited editions (total amount of pieces is limited) and the Originals (only one piece exists). If you are interested in buying any item, please use contact e-mail. There is no automatic selling and each purchase is arranged as a result of an individual communication and agreement. All information necessary will be provided in advance and before the binding order.

   
     
   
   

CZ: U edicí bez omezení počtu kusů není nijak omezen celkový počet kusů, které je možné vyrobit a prodat. Jedná se zpravidla o menší tisky, plakáty a jiné, potenciálně sériové výrobky. Jako edice bez omezení počtu kusů jsou (v odpovídajících rozměrech) prodávány všechny fotografie, zařazené v sekci "Galerie".

 

ENG: Unlimited editions could be produced and sold in unlimited amount of pieces. Unlimited editions are mainly smaller prints, posters and other products with the potential of serial production. All photographs in the "Gallery" section are sold as the unlimited editions (in corresponding dimensions).

   
     
       
       
       
   
   
   
   

CZ: U limitovaných edicí je omezen celkový počet kusů, které mohou být (nebo už byly) vyrobeny a prodány. Zpravidla se jedná o číslované tisky fotografií v jejich plném rozlišení, kde je počet omezen na 15, nebo méně ks. Každý kus z limitované edice je dodáván s certifikátem původu. Jako limitované edice jsou prodávány všechny fotografie, zařazené v sekci "Galerie".

 

ENG: In the case of the limited editions, there is a limitation in the amount of pieces, which could be (or already was) produced and sold. The limited editions are mainly numbered prints of photographs in its full resolution, where the total amount is limited to 15 or less prints. Each print from the limited edition is provided with a certificate of origin. All photographs in the "Gallery" section are sold as limited editions.

   
   
       
   
   
   
   

CZ: U originálů existuje vždy pouze 1 kus. Jedná se zpravidla o výtvarné dílo v podobě fyzického objektu.

 

ENG: There is always only one piece of the original. It is usually a physical object of artwork.