Položka: / Item:

P023  
 

Název: / Title:

"Roháč obecný" A  
 

Zařazení: / Category:

Malba / Painting  
 

Autor: / Author:

 
 

Vytvořeno: / Created:

kolem / around 1980

 
 

Popis:

Malba roháče obecného (Lucanus cervus Linnaeus), vytvořená kolem roku 1980 českým akademickým malířem Františkem Severou (1924-2005) jako vědecká ilustrace do odborné literatury. Řešení "A" obsahuje i poznámky tužkou a další prvky z originálního listu, které byly naskenovány spolu s ilustrací (u řešení "B" a "C" byly tyto prvky odstraněny). Edice bez omezení počtu kusů.

Description:

The stag beetle (Lucanus cervus L.) painting, created around 1980 by the czech academic painter František Severa (1924-2005) as an scientific illustration for the specialized literature. The layout "A" contains also the notes, handwritten in pencil and the other features from the original sheet, scanned together with an illustration (in the layout "B" and "C" this features has been removed). Unlimited edition.

 
 

Cena / Price

CZ: Cena se pohybuje od cca 140 Kč za tisk A4 (21 x 29,7 cm) výše.

ENG: The price rises from approx. 5.40 EUR for A4 (21 x 29,7 cm) print up.