Položka: / Item:

P024  
 

Název: / Title:

"Roháč obecný" B  
 

Zařazení: / Category:

Malba / Painting  
 

Autor: / Author:

 
 

Vytvořeno: / Created:

kolem / around 1980

 
 

Popis:

Malba roháče obecného (Lucanus cervus Linnaeus), vytvořená kolem roku 1980 českým akademickým malířem Františkem Severou (1924-2005) jako vědecká ilustrace do odborné literatury. V řešení "B" byla při retuši zachována barva i struktura originálního listu (řešení "A" obsahuje i poznámky a další prvky z originálního listu, v řešení "C" bylo původní pozadí zcela odstraněno). Sken a digitální úprava. Edice bez omezení počtu kusů.

Description:

The stag beetle (Lucanus cervus L.) painting, created around 1980 by the czech academic painter František Severa (1924-2005) as an scientific illustration for the specialized literature. In the layout "B", the color and structure of the original sheet of paper was retained during retouching (layout „A“ contains additional features such as handwritten notes, in layout "C", the original background was entirely removed). Scan and digital finishing. Unlimited edition.

 
 

Cena / Price

CZ: Cena se pohybuje od cca 130 Kč za tisk A4 (21 x 29,7 cm) výše.

ENG: The price rises from approx. 5 EUR for A4 (21 x 29,7 cm) print up.