Položka: / Item:

P025  
 

Název: / Title:

"Roháč obecný" C  
 

Zařazení: / Category:

Malba / Painting  
 

Autor: / Author:

 
 

Vytvořeno: / Created:

kolem / around 1980

 
 

Popis:

Malba roháče obecného (Lucanus cervus Linnaeus), vytvořená kolem roku 1980 českým akademickým malířem Františkem Severou (1924-2005) jako vědecká ilustrace do odborné literatury. V řešení "C" bylo zcela odstraněno pozadí originálního listu (řešení "A" obsahuje jak barvu a strukturu pozadí, tak poznámky a další prvky z originálního listu, v řešení "B" byla zachována pouze barva a struktura originálního pozadí malby). Sken a digitální úprava. Edice bez omezení počtu kusů.

Description:

The stag beetle (Lucanus cervus L.) painting, created around 1980 by the czech academic painter František Severa (1924-2005) as an scientific illustration for the specialized literature. In the layout "C", the original background was entirely removed (layout „A“ contains original background with some additional features such as handwritten notes; in layout „B“ only color and structure of the original sheet is retained). Scan and digital finishing. Unlimited edition.

 
 

Cena / Price

CZ: Cena se pohybuje od cca 130 Kč za tisk A4 (21 x 29,7 cm) výše.

ENG: The price rises from approx. 5 EUR for A4 (21 x 29,7 cm) print up.